De rechthebbende kunstenaar, JurgenC, behoudt alle rechten met betrekking tot het op de website gepresenteerde. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de website, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n), over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Deze site is eigendom van:

JurgenC